Konferencje

 logo konf ib black  

Konferencja
INŻYNIERIA Bezwykopowa

Organizowana od 2003 r.


Tematyka:
 inspekcje i monitorowanie sieci,
• renowacja sieci,
• rury w technologiach bezwykopowych,
wiercenia horyzontalne HDD,
• przeciski i mikrotunelowanie,
• technologie bezwykopowe w najważniejszych,
• projektach wod-kan w Polsce,
• technologie bezwykopowe w projektach gazowniczych,
   i energetycznych.

 

 

Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii INŻYNIERIA Bezwykopowa jest wydarzeniem, które Wydawnictwo organizuje od 2003 roku. Jest to jednocześnie niebywała okazja pozwalająca na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz nawiązanie wielu ciekawych kontaktów biznesowych. Już od pierwszej konferencji redakcja kwartalnika "Inżynieria Bezwykopowa" i wybitne grono Jury złożone z przedstawicieli świata nauki oraz stowarzyszeń branżowych przyznaje prestiżowe nagrody TYTAN – trofeum, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród firm wykonawczych jak i producenckich.

idz


 

logo konf bp

 

 

Konferencja
Budownictwo Podziemne

Organizowana od 2015 r.


Tematyka:

proces przygotowawczy do budowy tunelu pod Świną w Świnoujściu,
budowa tunelu kolejowego w Łodzi,
tunel drogowy w ciągu drogi ekspresowej S7 (Zakopianka),
rozbudowa II linii metra w Warszawie,
koncepcja budowy metra we Wrocławiu.
Panele dyskusyjne
Referaty naukowo-techniczne prezentowane przez przedstawicieli uczelni technicznych, stowarzyszeń oraz firm

 

 

Tematyka wydarzenia związana jest z budownictwem podziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji tunelowych, których realizacja w naszym kraju dopiero nabiera tempa. Z uwagi na rangę takich przedsięwzięć i trudności z nimi związane, organizatorom zależy na tym, aby stworzyć fachowe forum wymiany doświadczeń i poglądów, które przyczyni się nie tylko do poszerzania wiedzy i pogłębienia dyskusji nt. budownictwa podziemnego, ale również do promowania takich projektów i wspierania ich poprzez łączenie środowisk, które powinny ze sobą ściśle współpracować.
Podjęta w 2015 r. inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem branży i uwidoczniła potrzebę realizacji tego typu wydarzeń w przyszłości, czemu z pewnością sprzyjać będzie rosnąca ilość przedsięwzięć w sektorze budownictwa podziemnego.

idz


 

logo konf gwor

 

 

Konferencja
Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Organizowana od 2016 r.


Tematyka:

przepisy regulujące kwestie wód opadowych i roztopowych a rozbieżnosci prawne,
wody opadowe w nowym prawie wodnym,
„dobre praktyki” – sprawdzone rozwiązania prawne w krajach unijnych,
„podatek od deszczu” – pobieranie opłat za oczyszczanie „deszczówki” a obowiazujące prawo,
stan infrastruktury do odprowadzania wód opadowych i roztopowych a zapotrzebowanie na inwestycje,
koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych,
retencjonowanie wód,
finansowanie inwestycji,
i inne.

 

 

Konferencja pn. „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” zostanie poświęcona szeroko rozumianym zagadnieniom związanym z kwestią zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, co staje się coraz większym problemem polskich miast oraz właścicieli i zarządców infrastruktury kanalizacyjnej. Podczas obrad i paneli dyskusyjnych omawiane będą m.in. zagadnienia prawne i finansowe związane z powyższym tematem; dobre i sprawdzone rozwiązania zarówno z kraju, jak i z zagranicy oraz potencjał techniczny i technologiczny dostępny na rynku, a możliwy do wykorzystania w aspekcie gospodarowania wodami oraz budowy, utrzymania i renowacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych.

idz


 

logo konf geo

 

 

Konferencja
GEOINŻYNIERIA w budownictwie

Organizowana od 2011 r.


Tematyka:
 nowoczesne rozwiązania w dziedzinie geoinżynierii
• wzmacnianie gruntu
• głębokie fundamentowanie
• posadawianie elektrowni wiatrowych
• utrzymanie, modernizacja oraz zabezpieczanie skarp i osuwisk
• utrzymanie i rozwój infrastruktury hydrotechnicznej
• budownictwo podziemne i tunelowanie

 

 

 

Konferencja „GEOINŻYNIERIA w budownictwie” wpisała się już na stałe do kalendarza najważniejszych imprez w branży ze względu na wysoki poziom merytoryczny. Zamierzeniem Organizatorów jest tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki, inwestorów, projektantów, jak również wykonawców, producentów oraz dostawców.
W trakcie konferencji, na uroczystej gali, wręczane są nagrody branżowe TYTAN (przyznawane od 2006 r.). Laureatów konkursu spośród firm nominowanych przez redakcję pisma „Geoinżynieria drogi mosty tunele” wyłania niezależne Jury.

idz


 

logo cipp

 

 

Konferencja
CIPP Technology Days

Organizowana od 2017 r.


Tematyka:
technologia CIPP (ang. Cured in Place Pipe; rura utwardzana na miejscu)
możliwości i ograniczenia technologii
CIPP w Polsce i w Europie – najciekawsze projekty
planowanie inwestycji z wykorzystaniem technologii CIPP i właściwe przygotowanie specyfikacji przetargowych
niezrozumienie technologii i błędy popełniane przy opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia
najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu prac renowacyjnych z wykorzystaniem rękawów CIPP
najczęściej popełniane błędy wykonawcze i awarie z nimi związane
naprawy miejscowe
kontrola i monitoring procesu technologicznego oraz odbiór prac
nowości sprzętowe

 

 

 

Na świecie jest główną metodą renowacji sieci kanalizacyjnych, w Polsce jej popularność wciąż rośnie, tak samo, jak udział w rynku bezwykopowych renowacji. To oznacza, że już dzisiaj możemy być pewni, iż w niedalekiej przyszłości stanie się technologią wiodącą także nad Wisłą. Mowa o technologii CIPP (ang. cured-in-place pipe), jednej z bezwykopowych metod renowacji rurociągów.
Pierwsza konferencja poświęcona tej technologii odbyła się na początku roku 2017 w Krakowie. Celem, jaki przyświecał nam w zorganizowaniu tego wydarzenia, było podjęcie dyskusji w gronie ekspertów na temat znanej i stosowanej od blisko pół wieku technologii renowacji przewodów z wykorzystaniem rękawów utwardzanych na miejscu. Szacuje się, że w Europie jest około 2 mln km sieci kanalizacyjnej, z czego około 20%, czyli około 400 tys. km, wymaga odnowienia. Do renowacji znaczącej ilości przewodów zostanie wykorzystana właśnie metoda CIPP.

idz