O nas

Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o., jako wydawca periodyków, katalogów, portalu www.inzynieria.com oraz organizator konferencji technicznych, od ponad dekady z powodzeniem działa na rynku prasy branżowej.
Wydawane przez nas czasopisma to: Inżynieria Bezwykopowa oraz GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele. Grono osób, które współtworzy wspomniane periodyki, stanowią m.in. specjaliści z uczelni technicznych, firm konsultingowych, wykonawczych, producenckich, biur projektowych, kancelarii prawnych. Nasze periodyki stanowią źródło rzetelnej wiedzy i przedstawiają innowacyjne rozwiązania oraz osiągnięcia technologiczne.
Informacje branżowe publikowane są również w wersji elektronicznej na portalu inzynieria.com, codziennie aktualizowanym o bieżące wiadomości z kraju i ze świata. 
Przedmiotem naszej działalności są też prace z zakresu pre-press, druku, fotografii, video oraz projektowania stron internetowych - a wszystko to pod znakiem Quality Studio.

Nasze wydawnictwo zajmuje się również organizacją imprez branżowych: Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii INŻYNIERIA Bezwykopowa, Geoinżynieria w budownictwie, Budownictwo Podziemne, Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi oraz CIPP Technology Days. Zamierzeniem ich organizatorów jest tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki, inwestorów, projektantów, jak również wykonawców, producentów oraz dostawców.
Jesteśmy również wydawcą Katalogów Firm, które stanowią zbiór informacji o firmach z branży. Wydajemy katalogi firm: Technologii Bezwykopowych, Budownictwa Inżynieryjnego, Wodno–Kanalizacyjnych. Oprócz wersji drukowanej są one również dostępne w wersji elektronicznej na www.inzynieria.com.