okladka kat ib  

    Katalog Firm Technologie Bezwykopowe

   
 

        Katalog Firm

       Nakład minimalny     15000 egz.
         Wydawany od            2003 r.
       Kolportaż                  bezpłatne      idz    

   

Działy i branże
Wykonawcy
generalni wykonawcy | inspekcje, monitorowanie, lokalizacja i czyszczenie sieci | wymiana i renowacja sieci |
przeciski, mikrotunelowanie | horyzontalne przewierty kierunkowe HDD
Producenci i dostawcy
urządzenia do czyszczenia, inspekcji i lokalizacji sieci | systemy renowacji | rury, zgrzewarki, kable i aramatura |
maszyny mikrotunelowe, przeciskowe, kraking | maszyny budowlane, HDD, wiertnice poziome | systemy płuczkowe,
pompy, osprzęt wiertniczy, części
Biura projektowe

Lista czytelników
Wykonawcy
generalni wykonawcy | firmy ogólnobudowlane | inspekcje, monitorowanie, lokalizacja
i czyszczenie sieci | wymiana i renowacja sieci | wiercenia kierunkowe | przeciski | mikrotunelowanie
Producenci i dostawcy
urządzenia do czyszczenia, inspekcji i lokalizacji sieci | systemy renowacji | rury, zgrzewarki, kable
i aramatura | maszyny mikrotunelowe, przeciskowe, kraking | maszyny budowlane, HDD, wiertnice
poziome | systemy płuczkowe, pompy, osprzęt wiertniczy | maszyny i sprzęt ogólno budowlany
Inwestorzy
zakłady wodociągów i kanalizacji | zakłady gazownicze | zakłady telekomunikacyjne | wydziały
inwestycyjne urzędów miast, gmin i powiatów | okręgowe dyrekcje dróg publicznych | urzędy centralne
Biura projektowe
komunalne | telekomunikacyjne | gazownicze | komunikacyjne
Inne
wyższe uczelnie techniczne | firmy doradcze działające w ramach technologii | firmy leasingowe
Uczestnicy targów i konferencji branżowych