okladka kat geo  

    Katalog Firm Budownictwa Inżynieryjnego

   
 

        Katalog Firm

       Nakład minimalny     13000 egz.
         Wydawany od            2005 r.
       Kolportaż                  bezpłatne      idz    

   

Działy i branże
Wykonawcy
generalni wykonawcy | geoinżynieria | drogi | mosty | tunele
Producenci i dostawcy
geoinżynieria | drogi | mosty | tunele | maszyny i urządzenia
Biura projektowe

Lista czytelników
Wykonawcy
w technice budowy i renowacji tuneli | wielopoziomowych węzłów komunikacyjnych | przejść
podziemnych metodą górniczą | głębokiego fundamentowania | specjalistycznego odwodnienia
gruntów | w technice pali wierconych i mikropali | wzmacniania podłoża | zabezpieczeń głębokich
wykopów, stabilizacji osuwisk | budowy i utrzymania kopalń
Producenci i dostawcy
sprzętu budownictwa komunikacyjnego | materiałów i sprzętu ogólnobudowlanego |
sprzętu, akcesoriów, budowlanych usług specjalistycznych | maszyn i urządzeń górniczych
Inwestorzy
wydziały inwestycyjne urzędów miast, gmin i powiatów | zarządy dróg i komunikacji |
odziały GDDKiA | rejonowe dyrekcje dróg publicznych | zakłady wodociągów
i kanalizacji | spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego | zarządy hipermarketów |
zakłady gospodarki komunalnej | urzędy centralne
Biura projektowe
komunikacyjne | budowlane | komunalne
Inne
firmy konsultingowe | deweloperzy | ośrodki badawcze dróg i mostów | instytucje budownictwa
inżynieryjnego | instytucje rozwoju miast | instytucje techniki budowlanej | wyższe uczelnie techniczne
Uczestnicy targów i konferencji branżowych